اگر شما می‌توانستید درباره یک موضوع در زندگی‌تان آمار دقیقی بدست بیاورید، آن چه چیزی بود و چرا؟ مثلا دانستن تعداد کلماتی که صحبت کرده‌اید، چند کیلومتر پیاده‌روی کرده‌اید، اینکه چند تخم مرغ خورده‌اید و یا هر چیز دیگر...

پ.ن: اگر این آمار جهانی باشد چه؟ کدام آمار جهانی را دوست داشتید بدانید؟