جوانی بیکار پیش شما می‌آید و درخواست می‌کند تا او را برای یافتن شغلی مناسب راهنمایی کنید.

شما به این جوان چه می‌گویید؟