درباره شهر خودتان بگویید. چه چیزهایی درباره آن وجود دارد که شاید ما ندانیم؟ بهترین و بدترین مورد در مورد آن چیست؟ تصورات غلطی که درباره شهر شما می‌شود؟ برای یک مسافر که گذرش به شهر شما افتاده چه چیزی برای گفتن دارید؟