سایت‌های دوست‌یابی و همسریابی بسیاری هستند که به صورت قانونی یا غیرقانونی فعالیت می‌کنند. همچنین برخی از شبکه‌های اجتماعی و دیگر جوامع مجازی برای یافتن دوست ویا همسر استفاده می‌کنند.

دیدگاه شما در مورد همسرگزینی آنلاین چیست؟ فکر می‌کنید در سال 1414 (بیست سال بعد) فضای مجازی چه نقشی در ازدواج و زندگی زناشویی جوانان خواهد داشت؟ این نقش خوب خواهد بود یا بد؟