فرض کنید شما امکان زنده کردن تنها یک نفر را دارید. شما به چه کسی حیات دوباره می‌دهید؟

جزئیات و محدودیت‌ها:

  • فردی که دوباره زنده می‌شود 25 ساله و سالم خواهد بود و این شانس را دارد که بتواند چند دهه دیگر زندگی کند.
  • او تمام دانسته‌ها و خاطرات خود از گذشته خود تا لحظه مرگ را به همراه خواهد داشت.
  • اگر سعی کنید کسی را زنده کنید که در وجود او شک دارید (یعنی این که نمی‌دانید او واقعیت تاریخی داشته است یا نام او تنها در افسانه‌ها آمده است) اگر او وجود داشته باشد زنده خواهد شد و درغیر این صورت فرصت شما برای زنده کردن یک نفر از بین می‌رود.
  • شما نمی‌توانید به افرادی که قبلا آنها را از نزدیک ملاقات کرده‌اید و یا افرادی که نسبت خانوادگی نزدیک (پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزند) با آنها دارید حیات دوباره ببخشید.