هر یک از ما بازی‌های گروهی بسیاری را می‌شناسیم که می‌توانند ما را تا ساعت‌ها سرگرم کنند. امروز در فکرپز می‌خواهیم در مورد بهترین بازی دو نفره‌ای که انجام داده‌ایم هم‌اندیشی کنیم!
لطفا بهترین بازی دو نفره‌ای که می‌شناسید را معرفی کنید. درصورت تمایل، درباره راهنمای بازی نیز بنویسید و اینکه چرا این بازی را بهترین می‌دانید.