بهترین صحنه فیلمی که دیده‌اید و به یاد دارید را شرح دهید. در صورت امکان آن صحنه (مثلا لینک آپارات) را در بخش نظرات قرار دهید.