در صبحی دل‌انگیز در حال بازدید از کاخ موزه سعدآباد هستید که با جادوگری بدجنس روبرو می‌شوید. او قصد دارد تمام آثار تاریخی و فرهنگی و یا همه بازدیدکنندگان این مجموعه (که حدود 100 نفر هستند) را تبخیر کند. جادوگر از شما می‌خواهد بین این دو یکی را انتخاب کنید و در صورتی که با جادوگر همکاری نکنید هم بازدیدکنندگان و هم آثار تاریخی موزه را تبخیر خواهد کرد. پس از ارائه پیشنهادتان جادوگر شما را در عرض چند ثانیه و به سلامت به خانه‌تان خواهد رساند!
پیشنهاد شما به جادوگر چیست؟ تبخیر بازدیدکنندگان از مجموعه کاخ موزه سعدآباد یا تبخیر آثار تاریخی، فرهنگی و هنری این مجموعه؟
پ.ن: به کشتن جادوگر حتی فکر هم نکنید!