بهترین توصیه، نصیحت یا سخن حکیمانه‌ای که تاکنون شنیده‌اید که تا مدت‌ها شما را مجذوب خود ساخته و تاثیر شگرفتی در زندگی شما داشته، چه بوده است؟