بحث‌های بسیاری در رابطه با اخلاقی بودن یا نبودن گوشت‌خواری وجود دارد.
نظر شما در این‌باره چیست؟