معماری را به اتهام بمب‌گذاری در ساختمان تالار هنری جدید شهر دستگیر کرده‌اند. عملیات ساخت این ساختمان به تازگی تمام شده است و در حال حاضر خالی از سکنه بوده و طی روزهای آینده آثار هنرمندان بزرگ را در خود جای خواهد داد.
متهم (معمار ماهر) ابراز می‌دارد که در ساخت ساختمان مطابق قرارداد عمل نشده است و طرح‌های ارائه شده او با تغییراتی همراه بوده است. نتیجه آنکه حال آنچه بنا شده است فاقد معیارهای هنری و ادراکی از نظر اوست.
سازنده ساختمان اظهار می‌دارد که پس از دریافت طرح از معمار از نظرات مردم و کسانی که در آینده از این ساختمان استفاده خواهند کرد استفاده کرده است.
معمار به عنوان خالق اثر، حق خود می‌داند که اگر اثر مطابق با پسند او نباشد، آن را تخریب کند.
با اقتباس از کتاب سرچشمه اثر آین رند
شما چه حقی برای معمار قائل هستید؟ چرا؟