همه ما آماتور به دنیا میایم و در گذر زمان دانش و تجارب جدیدی بدست میاریم. تصور کن الان برگشتی به ابتدای دوره جوانی؛ با توجه به نگرش و تجربیاتی که الان در اختیار داری، چه می‌کردی؟ آرزو می‌کنی توی 20 سالگیت چی رو میدونستی؟

اگه تو 20 سالگی هستی یا اینکه هنوز بیست سالت نشده 5 سال پیش رو درنظر بگیر، اگه برگردی به اون دوران چه تغییراتی در عملکردت ایجاد می‌کنی؟